Equip tècnic

S.T.O. Solc

El S.T.O. Solc actua sota la tutela dels òrgans de gestió de la Cooperativa Solc i del Consell de Participació de Centre, aquest últim com a òrgan de representació i participació dels usuaris/es, famílies, treballadors/es, entitat titular (Cooperativa) i administracions (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Tarragona). 

L'equip tècnic esta format per:

A més a més l'equip resta complementat amb el següent personal i serveis: