Activitats

Al S.T.O. Solc duem a terme de forma periòdica tot un seguit d'activitats que ens proporcionen un marc on treballar els recursos personals i al'autonomia, les relacions socials i la integració en l'entorn comunitari.