Projectes

Els projectes es concreten a través d'un conjunt d'activitats organitzades i articulades entre si per a assolir un determinat objectiu específic en un període concret i limitat en el temps. Alguns dels projectes que hem dut a terme els darrers anys al STO Solc són els següents: