Relació amb l'entorn

Les sortides i la relació amb l'entorn comunitari son una gran oportunitat per a treballar les relacions socials i la integració aixi com la normalització del nostre colectiu dins la societat. Al S.T.O. Solc afavorim les sortides per tal de treballar totes aquestes aptituts socials en un context real amb la supervisió dels educadors.

Dia a la platja

Festes de Santa Tecla

Port Aventura

Sortida a Vila-Seca