Musicoteràpia

La musicoteràpia és l'ús de la música i dels seus components com a mitjà tant educatiu com rehabilitador en ser font d'estimulació d'aspectes cognitius, motrius, emocionals i socials, afavorint el benestar de la persona.