Qui som?

El Servei de Teràpia Ocupacional Solc:

  • És un centre d'atenció diürna pertanyent a la Societat Cooperativa Solc, constituït l'any 2004 amb la finalitat d’oferir un marc de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual un cop finalitzada la seva etapa escolar.

  • Realitza una funció habilitadora de les persones usuàries del Servei mitjançant contextos d’actuació significatius que afavoreixen, amb l’oferiment dels suports oportuns, el desenvolupament de competències amb el major grau possible d’autonomia personal; així com la relació social i la integració dins l’entorn comunitari.

  • Resta adscrit a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública mitjançant concertació amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

  • Compta així mateix amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès, la Diputació de Tarragona, i del Campus Educatiu de Tarragona.

  • Es relaciona amb entitats i serveis de la comunitat participant activament en esdeveniments socials, culturals, esportius i d'oci.