Instal·lacions

S.T.O. Solc

  • Lavabos adaptats i dutxa
  • Zona de bugaderia
  • Sala Polivalent / Cuina
  • Zona de taquilles
  • Aula teatre
  • Aules de treball
  • Zona d'informàtica
  • Magatzem d'eines i materials
  • Magatzem de jardineria
  • Despatx de direcció
  • Despatxos d'educadors
  • Despatx de la treballadora social

Complex Educatiu de Tarragona

  • Zones poliesportives i dutxes
  • Zones de passeig i jardins
  • Menjador
  • Bar