Equip tècnic

S.T.O. Solc

El S.T.O. Solc actua sota la tutela dels òrgans de gestió de la Cooperativa Solc i del Consell de Participació de Centre, aquest últim com a òrgan de representació i participació dels usuaris/es, famílies, treballadors/es, entitat titular (Cooperativa) i administracions (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Tarragona).

L'equip tècnic esta format per:

  • Director tècnic
  • Educadors
  • Auxiliar d'educador/a
  • Treballadora social

A més a més l'equip resta complementat amb el següent personal i serveis:

  • Personal extern especialitzat per a la realització d'activitats específiques que així ho requereixin
  • Servei d'assessorament (SESM-DI)
  • Serveis de menjador i manteniment del Complex Educatiu
  • Sevei de neteja de la Cooperativa
  • Servei administratiu de la Cooperativa